De Klinische Onderzoekseenheid van Pfizer in Brussel zal in de nabije toekomst klinische onderzoeken uitvoeren met deelnemers van Chinese afkomst.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een klinische studie ter evaluatie van een experimenteel geneesmiddel. Een experimenteel geneesmiddel is een geneesmiddel dat nog bestudeerd wordt om de werkzaamheid, veiligheid of werkingswijze ervan te evalueren.

U haalt geen persoonlijk voordeel uit uw deelname aan deze studie; de bekomen resultaten kunnen echter belangrijk zijn voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en behandelingen die patiënten ten goede kunnen komen.

Wie kan deelnemen

Klinische onderzoeken zijn belangrijk om mogelijk levensveranderende behandelingen te ontwikkelen voor patiënten over de hele wereld. Maar ze niet kunnen plaatsvinden zonder deelnemers.

Wij zijn op zoek naar gezonde mannelijke of vrouwelijke deelnemers; dit betekent dat de deelnemers de onderzochte aandoening niet zullen hebben. Bovendien moeten de deelnemers aan de volgende eisen voldoen:

  • U bent van Chinese afkomst (4 biologisch Chinese grootouders die geboren zijn in China)
  • U spreekt vloeiend Frans, Nederlands, of Engels

Testimonials from clinical studies Chinese participants (CN) 来自临床研究中国参与者的体验

Conditie

Gezond

Leeftijd

18 tot 55 jaar

Geslacht

Man of vrouw

Elke klinische studie heeft haar eigen richtlijnen om te bepalen wie kan deelnemen, de zogenaamde toelatingscriteria. Daarentegen kan enkel het onderzoekspersoneel bepalen of u in aanmerking komt om aan een studie deel te nemen.

Interesse om mee te doen?

Of je nu nieuw bent in klinisch onderzoek of al in onze database staat, als je je wilt inschrijven voor deze studie, gebruik dan de PCRU Chatbot Charlie rechtsonder op het scherm