Geslacht, leeftijd en ras of etnische afkomst kunnen allemaal van invloed zijn op hoe verschillende mensen reageren op hetzelfde geneesmiddel of vaccin. Daarom is diversiteit onder deelnemers in een klinisch onderzoek zo belangrijk. Hoe diverser een groep deelnemers in een klinisch onderzoek, hoe meer we kunnen leren over de veiligheid en werkzaamheid van een mogelijk geneesmiddel of vaccin voor mensen met kenmerken zoals die van de deelnemers.

Wanneer personen ervoor kiezen om deel te nemen aan een klinisch onderzoek, zullen ze mensen vertegenwoordigen zoals zijzelf en hun lokale gemeenschappen — in geslacht, leeftijd, ras of etnische afkomst. Deelname aan klinische onderzoeken door mensen van alle achtergronden kan een verschil maken door het verminderen van ongelijkheid in gezondheid onder ondervertegenwoordigde populaties en het verbeteren van de ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins voor iedereen.

Vraag een Pfizer-expert: Waarom is diversiteit in klinische onderzoeken belangrijk?


In het verleden ondervertegenwoordigd

In het verleden waren sommige gemeenschappen ondervertegenwoordigd als deelnemers aan klinisch onderzoek. Er bestaan barrières voor deelname aan klinisch onderzoek. Als onderdeel van de gezondheidszorgsector moeten we ons inzetten om de toegang tot klinische onderzoeken uit te breiden door barrières te verminderen die mogelijk in de weg hebben gestaan van meer inclusieve deelname. Enkele van deze barrières zijn:

Gebrek aan vertrouwen in de medische gemeenschap als gevolg van discriminatie en verkeerde behandeling van etnisch diverse groepen in klinisch onderzoek in de hele geschiedenis.

Financiële uitdagingen die gepaard kunnen gaan met een gebrek aan of ontoereikende ziektekostenverzekering, onderzoeksgerelateerde reiskosten of de tijd die in een klinisch onderzoek moet gestoken worden.

Gebrek aan kennis van klinische onderzoeken omdat de onderzoeken niet op alle gebieden beschikbaar zijn, mensen mogelijk geen informatie over onderzoeken krijgen en er taal- en culturele barrières kunnen zijn.

Het overwinnen van deze barrières vraagt tijd. Maar we weten het werk dat moet worden gedaan. Als sponsors van klinisch onderzoek zetten we ons in om onze bijdrage te leveren om zo veel mogelijk barrières weg te nemen.

Bescherming voor deelnemers aan klinisch onderzoek

Mishandeling en schendingen van mensenrechten in onderzoek over de hele wereld in het verleden hebben geleid tot veranderingen in de wet om ervoor te zorgen dat klinische onderzoeken ethisch worden uitgevoerd en deelnemers op de eerste plaats komen. Vandaag de dag moet men in alle klinische onderzoeken de Goede Klinische Praktijken volgen, een internationale ethische en wetenschappelijke kwaliteitsnorm voor het opzetten en uitvoeren van klinische onderzoeken. 

Mishandeling en schendingen van mensenrechten in onderzoek over de hele wereld in het verleden hebben geleid tot veranderingen in de wet om ervoor te zorgen dat klinische onderzoeken ethisch worden uitgevoerd en deelnemers op de eerste plaats komen. Vandaag de dag moet men in alle klinische onderzoeken de Goede Klinische Praktijken volgen, een internationale ethische en wetenschappelijke kwaliteitsnorm voor het opzetten en uitvoeren van klinische onderzoeken. 

  • bestaat uit wetenschappers, artsen en leken;
  • het ontwerp van een klinisch onderzoek en eventuele updates ervan beoordeelt, evenals alle informatie die aan deelnemers wordt verstrekt;
  • de bevoegdheid heeft om klinisch onderzoek goed te keuren, te vragen om wijzigingen of om dit af te keuren.

IRB's en IEC's beoordelen ook het proces van geïnformeerde toestemming van een klinisch onderzoek. Tijdens de geïnformeerde toestemming krijgen toekomstige deelnemers alle details over het onderzoek dat ze overwegen, inclusief de mogelijke risico's en voordelen. Ze kunnen alle vragen stellen die ze hebben voordat ze beslissen of ze willen deelnemen.


Onze inzet voor gelijkheid in klinisch onderzoek

Bij Pfizer zetten we ons in voor het creëren van verandering ten goede door ons steentje bij te dragen aan een inclusievere toekomst voor klinisch onderzoek en door vertrouwen op te bouwen binnen diverse gemeenschappen. Het waarborgen van diversiteit in klinische onderzoeken is een kwestie van rechtvaardigheid. We hebben ons ertoe verbonden om klinische onderzoeken op te zetten zodat inschrijvingen, de raciale en etnische diversiteit van de landen waar we klinische onderzoeken uitvoeren en de epidemiologie van de ziekten die we van plan zijn te behandelen of te voorkomen, kan weerspiegelen. Pfizer zet zich in om zowel informatieve als praktische barrières voor deelname aan klinisch onderzoek aan te pakken.

Wees vertegenwoordigd

Het verzekeren van diversiteit in klinische onderzoeken is een kwestie van rechtvaardigheid. Iedereen verdient een kans om zijn hand op te steken en deel te nemen, bij te dragen en uiteindelijk patiënten in zijn/haar gemeenschap te helpen.

Is deze pagina nuttig?

Doorgaan met verkennen

Meer over diversiteit in klinische onderzoeken

Beschermen van uw veiligheid en privacy

Hoe klinische onderzoeken werken

Stappen om mee te doen aan een klinisch onderzoek