Medische doorbraken zijn het resultaat van het werk van veel mensen. Mensen die bereid zijn tijd en energie te besteden aan het algemeen belang. Mensen van alle achtergronden.

De beslissing om aan een klinisch onderzoek deel te nemen is persoonlijk, en geheel uw keuze. Deelname aan een klinisch onderzoek kan mogelijk invloed hebben op u en op vele anderen die getroffen zijn door dezelfde of een vergelijkbare medische aandoening.


Stappen om deel te nemen aan een klinisch onderzoek

Als u overweegt om deel te nemen aan een klinisch onderzoek en wilt zien of u voldoet aan de geschiktheidscriteria, bestaat de eerste stap vaak uit het doormaken van een eerste screeningsproces. Dit wordt een screening genoemd. U beantwoordt een aantal vragen over uw gezondheid en medische voorgeschiedenis, meestal in een online vragenlijst of telefonisch.

Als uit uw antwoorden blijkt dat u mogelijk geschikt bent voor het onderzoek, zal het onderzoeksteam of een onderzoeksmedewerker contact met u opnemen om de volgende stappen van het toestemmings- en screeningproces te bespreken:

Geïnformeerde toestemming

Tijdens uw afspraak zal het onderzoeksteam de details van het onderzoek met u doornemen, ook de mogelijke risico's, zodat u weet wat u kunt verwachten. Als u besluit om deel te nemen, zal men u vragen om een formulier voor geïnformeerde toestemming te ondertekenen. Dit bevestigt dat u het onderzoek begrijpt en bereid bent om door te gaan met de screening en om deel te nemen aan het onderzoek, als u in aanmerking komt.

Clinical trial participant completing informed consent
Clinical trial participant completing informed consent
Kom meer te weten over geïnformeerde toestemming

Screening

Tijdens de screening bezoekt u de praktijk van de onderzoeksarts om te bevestigen of u voldoet aan de geschiktheidscriteria en of u kunt deelnemen. Dit kan een meer gedetailleerde beoordeling van uw medische voorgeschiedenis en een lichamelijk onderzoek omvatten,Alsook een bloed- en urineonderzoek en aanvullende testen in verband met uw aandoening.

Clinical trial volunteer having screening discussion with healthcare provider
Clinical trial volunteer having screening discussion with healthcare provider

Meer informatie over het toestemmings- en screeningproces

Is deze pagina nuttig?

Ga verder met verkennen

Diversiteit in klinische onderzoeken

Bescherming van uw veiligheid en privacy