Introductie

Deze Privacyverklaring (hierna de “Privacyverklaring”) beschrijft de Persoonsgegevens die wij, de Pfizer Clinical Research Unit Brussel, over u verzamelen op deze website (de “Site”); hoe we die Persoonsgegevens gebruiken en vrijgeven; hoe we ze beschermen; en de keuzes die u heeft met betrekking tot deze Persoonsgegevens. Wij raden u aan om onze Privacyverklaring door te nemen en op de beschikbare links of op “Meer informatie” te klikken als u meer informatie over een bepaald onderwerp wilt hebben.

Op deze Site vindt u ook een Privacyverklaring voor zorgverleners (“Gezondheidszorgverlener”) in de Europese Economische Ruimte (“EER”) en een Privacyverklaring voor de deelnemers aan één van onze klinische onderzoeken.

Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens” is informatie die u als persoon identificeert of die gerelateerd is aan een te identificeren persoon. Een voorbeeld van deze Persoonsgegevens: een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of een combinatie hiervan.

Wij, de Pfizer Clinical Research Unit Brussel, verzamelen op verschillende manieren Persoonsgegevens op deze Site, inclusief via registraties, applicaties, enquêtes in verband met uw vragen en op automatische wijze wanneer u door onze Site bladert.

We kunnen basis Persoonsgegevens opvragen wanneer u gebruik maakt van onze Site. Als u een Gezondheidszorgverlener of deelnemer aan één van onze klinische onderzoeken bent, kunnen we aanvullende Persoonsgegevens opvragen.

Meer informatie

De Persoonsgegevens die wij van u kunnen vragen, omvatten:

 • Naam.
 • Uw voorkeurstaal
 • Foto's.
 • Uw interesses (zoals gezondheid en onderwerpen waarover u informatie opvraagt via de Site of waarvan u aangeeft dat u erin geïnteresseerd bent).

Als u een Gezondheidszorgverlener bent, kunnen wij bovendien aanvullende gegevens opvragen in verband met onze professionele interactie met u:

 • Professionele CV/referenties
 • Gegevens over uw licenties, specialiteiten, beroepsmatige banden, publicaties, referenties en andere beroepsprestaties
 • Gegevens over bijwerkingen
 • Gegevens over uw gebruik van onze producten, uw interacties met ons en diensten voor personen die u verzorgt.

Als u een deelnemer bent aan één van onze klinische onderzoeken, kunnen we ook vragen om:

 • Informatie die u rechtstreeks identificeert, zoals uw adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en -plaats, nationaal ID-nummer
 • Uw bankgegevens
 • Met uw toestemming de identificatie van uw huisarts
 • Gevoelige persoonsgegevens zoals uw medische voorgeschiedenis, gegevens uit dit onderzoek (inclusief onderzoeksresultaten van tests en procedures), demografische gegevens (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht) en andere gevoelige persoonsgegevens die nodig zijn voor dit onderzoek, zoals etnische afkomst, genetische informatie, seksuele geaardheid, hiv/aids, tuberculose, dieetvoorkeuren
 • Gegevens van tests en analyses van biologische stalen (zoals bloed of urine) en beeldvorming (zoals röntgenfoto’s, CT-scans en medische foto’s). Dit kan ook genetische informatie omvatten
 • Gegevens die afkomstig zijn van elektronische apparaten als u de toestemmingsprocedure voltooit met behulp van de eConsent-tablet of als u een mobiele applicatie of andere digitale tool tijdens het onderzoek gebruikt.

Mogelijk verzamelen we ook Persoonsgegevens uit andere bronnen, inclusief databedrijven, publiek toegankelijke databanken, gezamenlijke marketingpartners, socialemediaplatformen en andere derde partijen.

Meer informatie

Als u ervoor kiest om uw socialemedia-account te verbinden met de Site om sociaal delen mogelijk te maken, zullen bepaalde Persoonsgegevens van uw socialemedia-account met ons worden gedeeld. Dit kan Persoonsgegevens omvatten die deel uitmaken van uw profiel of het profiel van uw vrienden.

Wij kunnen Persoonsgegevens ontvangen van derde partijen om contactgegevens of financiële informatie te bevestigen of om beter inzicht te verkrijgen in uw interesses door demografische gegevens te associëren met de Persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

Als u gevraagd wordt om Persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Maar als u ervoor kiest om gegevens, die wij nodig hebben om bepaalde diensten te kunnen leveren, niet te delen, dan is het mogelijk dat we u deze diensten niet zullen kunnen leveren.

Als u Persoonsgegevens met betrekking tot een andere persoon deelt of ons toestaat om dergelijke gegevens te verzamelen, dan geeft u hiermee aan dat u de bevoegdheid heeft om deze gegevens te delen en dat u ons toestaat om deze gegevens te gebruiken zoals beschreven in deze Privacyverklaring."

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

De Pfizer Clinical Research Unit Brussel (de “PCRU”), gelegen aan Lenniksebaan 808, 1070 Brussel, die deel uitmaakt van Pfizer NV, een bedrijf dat gevestigd is op Pleinlaan , 17, 1050 Brussel, België, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens die via deze Site of door middel van de relaties die het met u heeft worden verzameld of verwerkt en is daarom verantwoordelijk voor hetverzamelen, gebruiken en openbaar maken ervan.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken

"We gebruiken Persoonsgegevens om:

 • De functionaliteit van de Site aan te bieden en te voldoen aan uw verzoeken indien we een contractuele relatie of een rechtmatig belang hebben.

Meer informatie

De functionaliteit van de Site en het voldoen aan uw verzoeken, omvat:

 • Het leveren van een klantendienst
 • Uw vragen beantwoorden, voldoen aan uw verzoeken en uw transacties voltooien
 • Administratieve informatie sturen, zoals wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid en marketingberichten waarvan we denken dat ze interessant voor u zouden kunnen zijn
 • Sociaal delen mogelijk maken
 • Berichten sturen naar een andere persoon, zoals een collega, zorgverlener, vriend of patiënt
 • Gepersonaliseerde diensten leveren wanneer we uw toestemming hebben of als we een rechtmatig belang hebben om u interessante informatie te verstrekken.

Meer informatie

Gepersonaliseerde diensten omvatten:

 • U beter begrijpen en onze interacties met u persoonlijker maken
 • De voorkeuren van onze gebruikers analyseren of voorspellen om geaggregeerde trendrapporten over het gebruik van de digitale inhoud van Pfizer te kunnen opstellen
 • Uw voorkeuren analyseren of voorspellen om onze interacties met u te verbeteren, d.w.z. u de inhoud, producten en aanbiedingen (via onze Site, e-mails of digitale hulpmiddelen) te verstrekken waarvan we denken dat ze relevant zouden kunnen zijn voor uw interesses
 • Met u als Gezondheidszorgverlener communiceren wanneer we een contractuele relatie of een rechtmatig belang hebben.

Meer informatie

Met u communiceren als een Gezondheidszorgverlener omvat:

 • Verifiëren of u in aanmerking komt voor toegang tot bepaalde producten, diensten en gegevens die alleen aan bepaalde erkende Gezondheidszorgverleners mogen worden verstrekt
 • Met u communiceren op basis van uw professionele expertise en opinie via digitale of andere weg.
 • U betrekken in programma’s/panels van Gezondheidszorgverleners
 • U contacteren op basis van uw professionele expertise, bijvoorbeeld in de context van enquêtes over producten of diensten van een Pfizer-entiteit of haar zakelijke partner
 • Met u samenwerken op het gebied van medische evenementen, publicaties of adviesvergaderingen.
 • Uw mening kennen over producten en diensten die door ons, een filiaal of een zakelijke partner worden gepromoot voor ontwikkelings- en verbeteringsdoeleinden
 • U laten deelnemen aan speciale programma's, activiteiten, evenementen of promoties als onderdeel van onze contractuele relatie met u of als we een rechtmatig belang hebben.

Meer informatie

In deze gevallen kunnen we uw Persoonsgegevens op andere manieren gebruiken en kunnen ze worden vrijgegeven als onderdeel van deze speciale programma's, activiteiten, evenementen of promoties.

 • Om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen en om te voldoen aan onze legitieme belangen bij het in stand houden van onze activiteiten.

Meer informatie

Onze zakelijke activiteiten omvatten:

 • Data-analyses en audits uitvoeren
 • Trends in het gebruik van onze Site identificeren en de effectiviteit van onze communicaties analyseren
 • Fraude opsporen, voorkomen en onderzoeken, inclusief (cyber)beveiligingscontrole en -preventie
 • Onze producten en diensten ontwikkelen, verbeteren of aanpassen
 • Uw toegang tot het gebruik van bepaalde producten of diensten valideren
 • De impact van onze producten en diensten op u en degenen voor wie u zorgt beter begrijpen
 • Problemen opvolgen en oplossen, inclusief deelname aan toezicht door regelgevers, rapporteringsverplichtingen met betrekking tot bijwerkingen, productklachten en patiëntenveiligheid
 • Onze zakelijke activiteiten ontplooien en uitbreiden.

We kunnen de Persoonsgegevens samenvoegen die u en andere gebruikers van de Site verstrekken. Als we dit doen, kunnen we dergelijke geaggregeerde gegevens voor elk doel gebruiken en vrijgeven. Geaggregeerde gegevens identificeren u of een andere persoon niet persoonlijk."

Hoe we persoonsgegevens gebruiken en vrijgeven

"We geven Persoonsgegevens op de volgende wijze vrij:

 • Aan andere Pfizer-bedrijven voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn beschreven
 • Eventueel aan bedrijven die voorheen geheel of gedeeltelijk deel uitmaakten van de Pfizer-bedrijvengroep en aan wie we diensten verlenen, gedurende een overgangsperiode na de afscheiding
 • Aan onze externe dienstverleners om diensten te leveren zoals hosting van websites, data-analyse, informatietechnologie en aanverwante infrastructuur, klantendienst, e-maildienst, auditing en andere diensten
 • Aan andere bedrijven waarmee we samenwerken met betrekking tot specifieke producten of diensten. Deze kunnen onze partners in co-promotie omvatten voor producten die we samen ontwikkelen en/of commercialiseren
 • Wanneer u gegevens of materialen publiceert op discussiefora, chat, profielpagina’s, blogs en andere diensten

Meer informatie

 

Als u ervoor kiest om gegevens of materialen te delen via onze Site, houd dan rekening met het volgende:

 • Alles wat u publiceert, zal beschikbaar zijn voor andere gebruikers van de Site en voor het brede publiek
 • Wees voorzichtig bij het vrijgeven van gegevens of materialen via de Site en het linken van uw socialemedia-account.
 •  
 •  
 •  

We gebruiken en geven uw Persoonsgegevens ook vrij als we dit noodzakelijk of geschikt achten:

 • Om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving en onze verplichtingen met betrekking tot toezicht door regelgevers en rapportage (wat ook wetten buiten België kan omvatten), om te reageren op verzoeken van publieke en overheidsinstellingen (wat ook autoriteiten buiten België kan omvatten), om samen te werken met rechtshandhavingsautoriteiten of om andere wettelijke redenen.
 • Om onze algemene voorwaarden af te dwingen.
 • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze filialen, van u of van anderen te beschermen.

Bovendien kunnen we Persoonsgegevens gebruiken, vrijgeven of overdragen aan een derde partij in het kader van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking van een deel of het geheel van onze zakelijke activiteiten, activa of voorraad (inclusief in het kader van een faillissement of soortgelijke procedure)."

Uitoefenen van uw individuele rechten

I"Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: [email protected] of schrijf naar het volgende adres:

 

Als u één van uw individuele rechten wilt uitoefenen, bijv. om Persoonsgegevens die u ons via de Site heeft verstrekt te bekijken, corrigeren, bijwerken, verwijderen of om de verwerking ervan te beperken of als u een elektronische kopie van dergelijke Persoonsgegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf te verzenden, kunt u contact met ons opnemen via het volgende adres: Dienst recrutering,

Pfizer Clinical Research Unit

Lenniksebaan 808,

1070 Brussel,

Tel. 0800/99.256 of +32.2/556.70.02,

emailadres: [email protected].

 

Wij zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren (deze termijn kan worden verlengd tot twee maanden als het verzoek complex is of indien er meerdere verzoeken zijn ontvangen).

Laat ons in uw verzoek weten welke Persoonsgegevens u wilt wijzigen, of u ze uit onze database wilt laten verwijderen of laat ons weten welke beperkingen u aan het gebruik ervan wilt stellen. Het is mogelijk dat we voor uw bescherming uw identiteit moeten controleren voordat we uw verzoek ten uitvoer kunnen leggen. We zullen proberen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek te voldoen.

Houd er wel rekening mee dat we mogelijk bepaalde Persoonsgegevens moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u bent begonnen vóór het verzoek voor wijziging of verwijdering.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:

DPO.pfizer.com"

Marketingcontroles

Als u niet langer marketingberichten van ons wilt ontvangen, neem dan contact met ons op door te schrijven naar het volgende adres: Pfizer Clinical Research Unit Brussel, Lenniksebaan 808, 1070 Brussel, België. Vul in uw aanvraag uw naam en het adres in waar u niet meer wenst gecontacteerd te worden. Als u ervoor kiest om geen marketingberichten meer van ons te ontvangen, kunnen we u nog steeds belangrijke administratieve berichten sturen. U kunt zich niet afmelden voor deze berichten.

Een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

"U kunt een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor België:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

Email: [email protected]

https://www.dataprotectionauthority.be/contact-us

Gegevensbeveiliging

We streven ernaar om passende organisatorische, technische en administratieve maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag gegarandeerd 100% veilig.

Bewaartermijn

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig of toegestaan is, gelet op de doeleinde(n) waarvoor deze zijn verkregen en zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer:
(i) de duur van de relatie die wij met u hebben en de Site aan u ter beschikking stellen;
(ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan we onderworpen zijn; of
(iii) of het bewaren raadzaam is gezien onze juridische positie (zoals met betrekking tot het handhaven van de gebruiksvoorwaarden van de Site, toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door toezichthoudende instanties).

Grensoverschrijdende overdracht

De Persoonsgegevens die we via de Site verzamelen, kunnen in elk land waar we vestigingen hebben of waarin we serviceproviders inzetten, worden opgeslagen en verwerkt, inclusief in de VS en waar onze filialen actief zijn.

Sommige landen buiten de EER worden door de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens de normen van de EER (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar). Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet worden geacht over een adequaat niveau van gegevensbescherming te beschikken, hebben we passende maatregelen geïmplementeerd, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de ontvanger gebonden is aan EU-standaardcontractbepalingen, om uw Persoonsgegevens te beschermen. U kunt een exemplaar van deze maatregelen ontvangen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’.

Diensten van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op en wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruik, openbaar maken van gegevens of beveiligingspraktijken of andere praktijken van derden, inclusief derden die een dienst uitoefenen waarnaar de Site linkt. De opname van een link in de Site betekent niet dat wij de gekoppelde dienst hebben goedgekeurd.

Het Gebruik van de site door minderjarigen

De Site is niet bedoeld voor personen jonger dan zestien (16) en we verzamelen niet bewust Persoonsgegevens over dergelijke personen. Als u jonger bent dan zestien (16), heeft u de toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om de Site te kunnen gebruiken. Raadpleeg uw ouders of wettelijke voogd voordat u de Site gebruikt.

Als u ons Persoonsgegevens van personen jonger dan zestien (16) verstrekt, dan verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om dit te doen en dat u deze bevoegdheid op verzoek kunt aantonen aan Pfizer Clinical Research Unit Brussel.

Updates van de privacyverklaring

Van tijd tot tijd zullen we deze Privacyverklaring bijwerken. Alle wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene Privacyverklaring op de Site publiceren. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op de “Laatst bijgewerkte” datum die hierboven wordt weergegeven.

 

Cookies

Cookies zijn een standaardfunctie van websites die ons de mogelijkheid biedt om kleine hoeveelheden gegevens op uw computer op te slaan met betrekking tot uw bezoek aan onze Site. Cookies helpen ons vast te stellen welke delen van de Site nuttig zijn en welke delen moeten worden verbeterd.

U kunt informatie vinden over de cookies die wij gebruiken en uw instellingen wijzigen voor cookies en soortgelijke technologieën door op de Cookie Consent Tool in de rechterbenedenhoek van elke pagina van onze Site te klikken. Bovendien kunt u wanneer u wilt cookies van de Site weigeren of accepteren door de desbetreffende instellingen in uw browser te activeren. Informatie over de procedure die moet worden gevolgd om cookies in of uit te schakelen, is te vinden op de website van uw internetbrowser via uw helpscherm. Raadpleeg http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html voor informatie over veelgebruikte browsers. Houd er wel rekening mee dat als cookies zijn uitgeschakeld, uw gebruik van de Site mogelijk beperkt is en dat niet alle functies van de Site zullen functioneren zoals bedoeld.

We kunnen ook technologieën gebruiken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals

Pixeltags. Pixeltags (ook bekend als webbakens en clear gif's) worden gebruikt om, onder andere, de activiteiten van gebruikers op de Site bij te houden, het succes van onze marketingcampagnes te meten en statistieken over het gebruik van de Site en responspercentages te verzamelen.

Adobe Flash. Flash Local Shared Objects (ook bekend als Flash-cookies) (“Flash LSO's”) en andere technologieën worden gebruikt om, onder andere, informatie over uw gebruik van de Site te verzamelen en op te slaan. Bezoek voor uw keuzes met betrekking tot Flash LSO's deze pagina. Houd er rekening mee dat wanneer u de Flash-speler instelt om de acceptatie van Flash-LSO's te beperken of te begrenzen, dit de functionaliteit van sommige Flashtoepassingen kan verminderen of verhinderen.

Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google, Inc. (“Google”). We gebruiken Google Analytics om geanonimiseerde statistieken te verzamelen om de Site te verbeteren.

Lees meer informatie over Google Analytics en privacy. U kunt Google Analytics selectief uitschakelen door het opt-outcomponent van Google op uw browser te installeren. Raadpleeg voor meer informatie de onderstaande links:

Google Analytics Opt-out browser add-on

Ondersteuning voor Google Analytics

Mijn account Google Analytics

Gegevens van browser of apparaat. Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers verzameld of wordt automatisch verzameld via uw apparaat, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, computertype (Windows of Mac), schermresolutie, naam en versie van uw besturingssysteem, de fabrikant en het model van uw apparaat, taal, internetbrowsertype en -versie en de naam en versie van de Site die u gebruikt. We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de Site correct werkt.

 

Voor zover Persoonsgegevens worden verzameld via cookies of vergelijkbare technologieën, zijn de andere delen van deze Privacyverklaring van toepassing.

Is deze pagina nuttig?